ผลงาน

ติดตั้งตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และเซ็ตอัพระบบเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี สิงหาคม 2564
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท H ・ อุตสาหกรรมการผลิต
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสีมัลติฟังก์ชั่น
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
■ รูปแบบสัญญา การเช่า
■ ระยะเวลา ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2564
■ ข้อคิดเห็น ก่อนหน้านี้ลูกค้าใช้เครื่องถ่ายเอกสารของตัวเองที่ซื้อมา แต่เครื่องเสียบ่อยและไม่สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนซ่อมได้ ลูกค้าจึงติดต่อนิปปอนเข้ามาและเปลี่ยนมาใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกับเรา การเช่ากับเรานั้น ในกรณีที่ยังอยู่ในระยะสัญญา แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เครื่องเสียแบบที่ไม่สามารถซ่อมได้  ทางเราก็สามารถเปลี่ยนเครื่องให้ลูกค้าโดยที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือเทียบเท่าได้ และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมจะรองรับความต้องการของท่าน

最近の投稿

  • 記事はありません