ผลงาน

งานติดตั้งตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและ NAS พร้อมกับเซ็ตอัพระบบเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน มีนาคม 2560
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท B / โรงเรียน อนุบาลญี่ปุ่น
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี / NAS
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารสีและ NAS พร้อมกับเซ็ตอัพระบบเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา เช่า เครื่องถ่ายเอกสารสี / จำหน่าย NAS
■ ระยะเวลา เดือน มีนาคม 2560-ปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น เครื่องถ่ายเอกสารสีของบริษัท B ที่ใช้อยู่นั้นหมึกมีราคาที่แพงและสภาพเครื่องไม่ดี ทางเราจึงได้เข้าไปติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารสี นอกจากนี้ บริษัท B ต้องการที่จะแชร์ข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร ในขณะเดียวกัน ทางเราจึงได้ติดตั้งNAS ให้กับบริษ้ท B

最近の投稿

  • 記事はありません