ผลงาน

งานติดตั้งตั้งค่าโน๊ตบุ๊ค และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมทั้งระบบประชุมทางจอผ่านเครือข่าย

■ วันเดือนปี เดือน มกราคม 2559
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท M / ธุรกิจน้ำตาล
■ สินค้า ระบบประชุมทางจอผ่านเครือข่าย / เครื่องถ่ายเอกสาร / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งระบบประชุมทางจอผ่านเครือข่าย และงานเซ็ตอัพโน๊ตบุ๊คกับเครื่องถ่ายเอกสาร
■ รูปแบบสัญญา จำหน่าย
■ ระยะเวลา เดือน มกราคม 2559-ปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น ทางบริษัท M สนใจที่จะใช้ระบบประชุมทางจอผ่านเครือข่ายทั้งที่สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทางเราจึงได้ติดตั้งระบบประเภทเดียวกันให้เป็นที่เรียบร้อย

最近の投稿

  • 記事はありません