ผลงาน

งานติดตั้งและตั้งค่าของอุปกรณ์หลัก และโทรศัพท์สำนักงาน

■ วันเดือนปี เดือน พฤษภาคม 2559
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท M / ออกแบบผลิตภัณฑ์
■ สินค้า โทรศัพท์สำนักงาน / อุปกรณ์หลัก / โทรศัพท์แบบซิงเกิล
■ รายละเอียดงาน งานติดตั้งตั้งค่าของโทรศัพท์แบบซิงเกิล 3เครื่อง / อุปกรณ์หลัก 1เครื่อง / โทรศัพท์สำนักงาน 3เครื่อง
■ รูปแบบสัญญา จำหน่าย
■ ระยะเวลา วันที่ติดตั้ง (วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2559)
■ ข้อคิดเห็น ทางเราได้รับการพิจารณาในการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงานให้กับโรงงานกึ่งสำนักงานที่กำลังจะเปิดใหม่ จากนั้นทางเราได้สำรวจพื้นที่รอบๆ และพื้นที่ติดตั้งก่อนล่วงหน้า จึงได้ดำเนินการติดตั้ง เดินสายไฟ จนไปถึงการตั้งค่าตามความต้องการของลูกค้า

最近の投稿

  • 記事はありません