ผลงาน

งานติดตั้งและเคลื่อนย้ายของระบบจัดการเข้า-ออก อาคาร

■ วันเดือนปี เดือน มิถุนายน 2559
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท S / สำนักงานบัญชี
■ สินค้า ระบบจัดการเข้า-ออก อาคารโดย(สแกน การ์ด/ลายนิ้วมือ) / อุปกรณ่จ่ายไฟ / กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
■ รายละเอียดงาน ระบบจัดการเข้า-ออก อาคารโดยการสแกน การ์ด/ลายนิ้วมือ / อุปกรณ่จ่ายไฟ / งานติดตั้งและย้ายที่ตั้งของกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
■ รูปแบบสัญญา ติดตั้งและย้ายที่ตั้ง
■ ระยะเวลา วันที่ติดตั้ง (เดือน มิถุนายน 2559)
■ ข้อคิดเห็น บริษัท S ต้องการที่จะย้ายระบบจัดการเข้า-ออก อาคารไปยังสถานที่ใหม่ ทางเราจึงได้ย้ายตำแหน่งของระบบจัดการเข้า-ออก อาคารให้ไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ จากนั้น ทางเราก็ได้ติดตั้งประกอบแต่ละอุปกรณ์และเดินสายไฟให้ใหม่

最近の投稿

  • 記事はありません