ผลงาน

งานติดตั้งตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน กรกฎาคม 2558
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท O / งานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี (30แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารสี / เชื่อมต่อเครื่องสแกนNWและเครื่องปริ้นท์NWเข้ากับแต่ละคอมพิวเตอร์
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา เดือน กรกฎาคม 2558-ปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น ทางเราได้รับการพิจารณาในการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องที่ 2 ทั้งนี้ทางเราคิดว่าระยะในการทำโปรเจกต์ไม่มีกำหนดแน่นอน จึงเสนอให้บริษัท O เช่า ตามการใช้งาน

最近の投稿

  • 記事はありません