ผลงาน

งานติดตั้งตั้งค่ากล้องวงจรปิดและDVR

■ วันเดือนปี เดือน พฤศจิกายน 2559
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท T / ธุรกิจการผลิตเตาเหนี่ยวนำความร้อน
■ สินค้า กล้องวงจรปิด 5กล้อง และ DVR (Digital Video Recorder)
■ รายละเอียดงาน งานติดตั้งและตั้งค่าDVR และกล้องวงจรปิด 5กล้อง
■ รูปแบบสัญญา จำหน่าย
■ ระยะเวลา วันที่ติดตั้ง (เดือน พฤศจิกายน 2559)
■ ข้อคิดเห็น ทางเราได้สำรวจพื้นที่โดยรอบๆบริษัทและได้นำเสนอในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยจึงได้รับการพิจารณาในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

最近の投稿

  • 記事はありません