ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน ตุลาคม 2562
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท T รับออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, พัฒนาการลงทุน, ธุรกิจความงาม
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา สัญญา เช่า
■ ระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2562 ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น ลูกค้าเช่าออฟฟิศในตึก ต้องใช้ลิฟต์เพื่อไปถ่ายเอกสารที่ชั้นอื่น และเอกสารที่ถ่ายออกมาไม่ชัดเจน
และลูกค้ายังมีความต้องการที่จะ สแกนข้อมูลเข้าไฟล์ PDFอีกด้วยจึงมีความต้องการที่จะซื้อหรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
มีหลายบริษัทส่งใบเสนอราคาเข้าไปแต่ลูกค้าก็ได้เลือกที่จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทเรา
ซึ่งทั้งราคาและบริการของเราเหมาะสมกับ ธุรกิจ สตาร์ทอัพ แบบของลูกค้าเป็นอย่างมาก

最近の投稿

  • 記事はありません