ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน ตุลาคม 2562
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท M รับออกแบบ, การก่อสร้าง
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา สัญญา เช่า
■ ระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2562 ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น เราดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คเครื่องถ่ายเอกสารในออฟฟิศชั่วคราวสำหรับไซต์งานก่อสร้างที่กำลังสร้างโรงงานขนาดใหญ่
โดยปกติการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปนั้นสัญญาจะอยู่ที่2-3ปีขึ้นไป แต่สำหรับเราแล้วให้เช่าตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องใช้จนจบงานเท่านั้น
เราเชี่ยวชาญการติดตั้งตามไซต์งานก่อสร้าง และเข้าใจถึงความจำเป็นและความสะดวกในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารของลูกค้าเป็นอย่างดี

最近の投稿

  • 記事はありません