ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี

■ วันเดือนปี เดือน ตุลาคม 2560
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท H・เป็นบริษัทก่อสร้าง
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร สี (ความเร็ว23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งและตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสาร สี・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ใช้บริการ เดือน ตุลาคมคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท H เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีกับเรา
เราแนะนำสำหรับลูกค้าที่มีไซต์งานก่อสร้าง เช่าเครื่องถ่ายของเราตามระยะเวลาของงาน
และคืนเครื่องได้ตลอดเวลาที่งานเสร็จเรียบร้อย

最近の投稿

  • 記事はありません