ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี

■ วันเดือนปี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท L・ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร สี (ความเร็ว23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ใช้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561~จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานให้เช่า
และได้ใช้บริการถ่ายเอกสารกับเคาน์เตอร์บริการของสำนักงาน ซึ่งไม่สะดวกและเสียเวลา จึงตัดสินใจมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกับบริษัทของเรา

最近の投稿

  • 記事はありません