ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี

■ วันเดือนปี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท I・เป็นบริษัทออกแบบก่อสร้าง
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี(ความเร็ว23แผ่น/นาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ใช้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561~จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท I ได้เตรียมการเพื่อที่จะเปิดบริษัทใหม่ และต้องการปริ้นงานออกแบบขนาด A3 เป็นจำนวนมาก
จึงได้ตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารบริษัทของเรา

最近の投稿

  • 記事はありません