ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี และเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี มีนาคม 2561
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท A・สำนักงานบัญชีและกฏหมาย
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร สี (ความเร็ว23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา มีนาคมคม 2561~ใช้จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท A ยังใช้เครื่องปริ้นเตอร์แบบตั้งโต๊ะอยู่แต่ปริมาณการปริ้นได้เพิ่มมากขึ้น(ประมาณเดือนละ 2,000แผ่น)
เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณาที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสี และทางบริษัทเราก็ได้เข้าไปนำเสนอ
เครื่องถ่ายเอกสารสี(ความเร็ว 23 แผ่น/นาที) ซึ่งลูกค้าพอใจและติดตั้งไปเรียบร้อย

最近の投稿

  • 記事はありません