ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี และเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน เมษายน 2561
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท O・ผลิต จำหน่าย ออกแบบ หัวฉีดความร้อนละลายพลาสติกสำหรับแม่พิมพ์
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร สี (ความเร็ว23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งและตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสาร สี・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา เดือน เมษายน 2561 ~ใช้จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท O เพิ่งจดทะเบียนบริษัทเสร็จ และโรงงานก็เตรียมจะเปิด จึงพิจารณาที่จะซื้อเครื่องถ่ายเอกสารใหม่
ทางเราจึงเข้าไปแนะนำถึงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารว่าคุ้มกว่าที่จะซื้อใหม่ ซึ่งทางลูกค้าก็ได้ตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีกับทางเราเป็นที่เรียบร้อย

最近の投稿

  • 記事はありません