ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี และ เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน เมษายน 2561
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท J・ธุรกิจ การท่องเที่ยว
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร สี (ความเร็ว23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งและตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสาร สี・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา ซื้อ
■ ระยะเวลา เดือน เมษายน 2561~ใช้จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท J ได้หมดสัญญาลิสซิ่งเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้อยู่ จึงได้ให้โอกาสทางบริษัทเราเข้าไปนำเสนอเครื่องถ่ายเอกสารตัวใหม่ให้
และทางบริษัทของเรา มีช่างคนญี่ปุ่น คอยให้บริการและอธิบายวิธีการใช้งานของเครื่อง จึงเป็นที่นิยมของลูกค้าที่เป็นบริษัท ญี่ปุ่นอย่างมาก

最近の投稿

  • 記事はありません