ผลงาน

ติดตั้งและตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี(ระบบมัลติฟังก์ชั่น)・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี เดือน มิถุนายน 2563
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท O・อุตสหกรรมการผลิต
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี(ความเร็ว30แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารสี พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา สัญญาลิสซิ่ง
■ ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ด้วยสัญญาลิสซิ่ง 3ปี
■ ข้อคิดเห็น >> ลูกค้าทำสัญญาลิสซิ่งใหม่เนื่องจากเครื่องปัจจุบัน สัญญาจะสิ้นสุดลง
>> เป็นลูกค้าของเราตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัท ในประเทศไทย
★★★เราปรับเปลี่ยนข้อเสนอให้ตรงความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเช่า หรือการลิสซิ่ง ★★★

最近の投稿

  • 記事はありません