ผลงาน

ติดตั้งและตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสารสี(ระบบมัลติฟังก์ชัน )・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

■ วันเดือนปี กันยายน 2017
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท S・ธุรกิจ ประกันภัย
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร สี (ความเร็ว23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา กันยายน 2017~ใช้จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น ลูกค้าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร สี A3อยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จึงได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเราเพิ่มอีก 1 เครื่อง
การมีเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น ยังใช้เป็นเครื่องสำรองในกรณีที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดขัดข้อง

最近の投稿

  • 記事はありません