ผลงาน

ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารสี(ระบบมัลติฟังก์ชั่น)

■ วันเดือนปี เดือนสิงหาคม 2563
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท T・บริการขายปลีก ขายส่งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารสีสำหรับตั้งโชว์
■ รูปแบบสัญญา สัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา
■ ข้อคิดเห็น ลูกค้าเป็นบริษัทให้บริการจำหน่ายและให้เช่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานใหม่และมือสองจากประเทศญี่ปุ่น
อีกทั้งเป็นลูกค้าที่กำลังเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเราไว้ใช้ในสำนักงาน
เราได้เข้าไปติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารตั้งโชว์ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า
เพื่อใช้ในการโฆษณาโปรโมทร้าน
บริษัทของเราสามารถจัดทำข้อเสนอตามวัตถุประสงค์การใช้งานและคำร้องขอของลูกค้า!

最近の投稿

  • 記事はありません