ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี 2 เครื่อง

■ วันเดือนปี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท T・บริษัทก่อสร้าง
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี(ความเร็ว40แผ่น/นาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง/ตั้งค่า เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ใช้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561~จนถึงปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท T ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ที่สาขาของบริษัท
เนื่องจากปริมาณการใช้ในแต่ละเดือนมีการปริ้นเป็นจำนวนมาก
ทางเราจีงได้จัดเครื่องถ่ายเอกสารสีความเร็ว40แผ่น/นาที ไปติดตั้งจำนวน2เครื่อง

最近の投稿

  • 記事はありません