ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่า・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค เครื่องถ่ายเอกสารสี 2 เครื่อง

■ วันเดือนปี เดือน ตุลาคม 2560
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท S・บริษัทรับ ก่อสร้าง
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี (ความเร็ว35แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งและตั้งค่า เครื่องถ่ายเอกสาร สี・เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ใช้บริการ เดือน ตุลาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น บริษัท S เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากทางเรา และเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่
ทางลูกค้ามีความต้องการเครื่องที่มีสปีดสูง ทางเราจึงได้จัด เครื่องถ่ายเอกสารสี ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาทีไป 2เครื่อง

最近の投稿

  • 記事はありません