ผลงาน

ติดตั้ง/ตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 5 เครื่อง

■ วันเดือนปี เดือน ธันวาคม 2560
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ หน่วยงานราชการ
■ สินค้า เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 5 เครื่อง(ความเร็ว 23แผ่นต่อนาที)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้งและตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารสี
■ รูปแบบสัญญา เช่า
■ ระยะเวลา ใช้บริการ เดือน ธันวาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
■ ข้อคิดเห็น ทางหน่วยงานราชการได้มีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ของเรา
ทางเราได้ส่งมอบและติดตั้งจำนวน 5 เครื่องและแยกการใช้งานแต่ละหน่วยให้เป็นที่เรียบร้อยในวันเดียว

最近の投稿

  • 記事はありません