ผลงาน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด(เปลี่ยนใหม่)

■ วันเดือนปี เดือน สิงหาคม 2560
■ ชื่อลูกค้า / ประเภทธุรกิจ บริษัท H・เป็นผลิตตลับลูกปืน
■ สินค้า กล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก(DVR)
■ รายละเอียดงาน ติดตั้ง กล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก(DVR)
■ รูปแบบสัญญา ซื้อ
■ ระยะเวลา วันติดตั้ง เดือน สิงหาคม 2560
■ ข้อคิดเห็น ลูกค้าต้องการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดที่มีระบบทันสมัยแทนอันเก่าที่ใช้มานาน
ทางเราได้ดำเนินการติดตั้งพร้อมเดินสายให้จนเป็นที่เรียบร้อย

最近の投稿

  • 記事はありません