ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งข่าว

เรียนแจ้งลูกค้าทราบ

เรื่อง นายญี่ปุ่น  โคมิยามะ มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับญี่ปุ่นระยะหนึ่ง
หากมีความจำเป็นต้องติดต่อผู้เกี่ยวข้องคนญี่ปุ่น รบกวนติดต่อ  โอกาซากิ (097-248-7641) แทน

最近の投稿

  • 記事はありません