ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งข่าว

เรื่อง แจ้งเข้า Maintenance

2020.03.19

เรียน   ลูกค้าที่เคารพ

           เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

ทางบริษัท นิปปอน ออฟฟิศ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมาตราการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โดยของดเข้า Maintenance ในช่วงระยะนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

บ.นิปปอน ออฟฟิศ ออโตเมชั่นฯ จะให้บริการเบื้องต้นในรูปแบบการวีดีโอคอล แต่ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ จะให้เข้าแก้ไขปัญหา สามารถแจ้งความประสงค์มาที่เรา  เราจะจัดทีมเซอร์วิสเข้าบริการแก้ไขให้ลูกค้าได้ หรือถ้าลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะให้ทางเราเข้า Maintenance ตามปกติก็สามารถแจ้งเข้ามาได้

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

最近の投稿

  • 記事はありません